Sociala medier och sömnproblem – Svenska tjejer i topp

Forskning visar att ungdomars intensiva och problematiska användning av sociala medier kan leda till sömnsvårigheter. En omfattande studie, som innehåller data från 40 länder inklusive Sverige, har undersökt hur dessa mönster påverkar tonåringars sömn. Studien visar att både frekvent användning och beroende av sociala medier är kopplade till svårigheter att somna, med tjejer som drabbas…

Alkoholens effekt på sömnkvalitet – En vetenskaplig granskning

Alkoholens effekt på sömnkvalitet – En vetenskaplig granskning

I denna artikel undersöker vi de vetenskapliga aspekterna av hur alkoholkonsumtion påverkar sömnkvaliteten. Från dess inverkan på hur snabbt vi somnar till förändringar i sömnens olika stadier, ger vi en detaljerad översikt. Vi utforskar även hur alkohol stör kroppens naturliga dygnsrytm och dess långsiktiga effekter på vår vila. Denna information är avsedd att ge en…

Hur ofta ska man byta lakan? Svaret kommer förvåna dig!

Hur ofta ska man byta lakan? Svaret kommer förvåna dig!

Människan kan svettas upp till 100 liter per år mellan lakanen. Att sova i ett rent och fräscht sängkläder kan göra underverk för din sömnkvalitet och övergripande hälsa. Men hur ofta ska man byta lakan egentligen? Svaret på den här frågan kan variera beroende på personliga preferenser och livsstil. I den här praktiska guiden kommer…

Pink Noise – Kan det hjälpa dig att sova bättre?

Pink Noise – Kan det hjälpa dig att sova bättre?

Pink noise är ett ljud som har en jämn fördelning av frekvenser över hela det hörbara spektrumet. Detta betyder att alla frekvenser låter lika starka för våra öron. Pink noise skiljer sig från white noise, där alla frekvenser är lika starka, och andra ljud som har en ojämn frekvensfördelning. Pink noise används ofta för att…

Påverkas mäns sömn under månens första faser?

Påverkas mäns sömn under månens första faser?

Huruvida månens cykel påverkar sömnen är omtvistat inom vetenskapen. En ny studie från forskare vid Uppsala universitet påvisar dock att det finns ett sådant samband. Åtminstone om du är man. I studien, som utfördes på 492 kvinnor och 360 män, mättes ögonrörelser och elektrisk aktivitet i hjärnan med hjälp av elektroder som fästes på försökspersonernas…

Så kan träning bli din väg mot bättre sömn

Så kan träning bli din väg mot bättre sömn

Forskare är överens om att träning påverkar sömnen positivt. Så lite som trettio minuter om dagen leder till bättre sömn. Men tidpunkten och typen av fysisk aktivietet kan spela roll. För att ge bäst effekt på sömnen ska träningen både vara lågintensiv och utföras en ordentlig stund innan läggdags. Fysisk aktivitet gör det inte bara…

Djupsömn och REM-sömn – vi reder ut begreppen!

Djupsömn och REM-sömn – vi reder ut begreppen!

Tillhör du också den ökande delen av befolkningen som vänder blicken mot din klocka eller telefon när du får frågan om du har sovit gott? Är du en sådan som om morgnarna, istället för att känna efter, studerar grafer över nattens REM-sömn, djupsömn och sömnuppehåll, och försöker bilda dig en uppfattning av hur natten har…