Tyda drömmar

10 vanligaste drömmarna – vad betyder de?

Händer det att du har drömmar som återkommer natt efter natt? Eller att du vaknar och undrar vad det egentligen betyder att du i drömmen var naken offentligt eller hade sex med din kollega? Nedan har vi samlat de tio vanligaste drömmarna och vad de betyder, så sluta fundera och scrolla ner och få svar!

Det finns ingen exakt vetenskap kring vad drömmar egentligen betyder, men de flesta är överens om att drömmar samlar olika intryck man fått under de senaste dagarna; personer du träffat, samtal du haft, platser du besökt eller känslor du känt.

Men drömmarna är sällan helt realistiska och följer oftast inte samma kronologiska ordning som verkligheten, vilket gör att det är lite extra svårt (och spännande) att fundera på vad de egentligen betyder.

Drömmar har generellt ingen påverkan på din sömn, utan är en naturlig del av sömncykeln. Men det finns ett undantag: mardrömmar. Mardrömmar kan göra att du sover oroligt och/eller vaknar upp under natten. Om detta är ett stort problem kan det vara en poäng att se över dina sömnrutiner så att du kan få ett större lugn under natten.

Oftast är drömmar helt nya och unika, men för somliga återkommer samma dröm gång på gång genom livet. Forskning har då visat att dessa drömmar går att tyda och bättre koppla samman med särskilda händelser eller känslor genom livet.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns någon absolut sanning när det kommer till drömtydning, så följande beskrivningar bör därför tas med en nypa salt.

Något annat som spelar in hur en dröm ska tolkas är känslan du vaknar upp med; känner du dig glad, ledsen, arg eller stressad har det säkerligen en inverkan på hur du ska tolka drömmen. Nedan exempel är alltså bara en fingervisning i rätt riktning.

1. Du tappar tänderna

Mardrömmen att man plötsligt tappar tänderna är obehaglig, men otroligt vanlig. De här drömmarna tyder på att du är osäker kring ditt utseende och hur människor i din omgivning uppfattar dig. Detta grundar sig ofta i en rädsla för att bli avvisad, att man känner skam eller att man känner sig oattraktiv. 

Att tappa tänderna kan också vara ett tecken på att du känner dig maktlös och har problem med din självkänsla. 

2. Du blir jagad

Att bli jagad är ofta ett tecken på att det är något i ditt vakna liv som du vill fly från. Är det något i ditt liv som gör dig rädd eller ger dig obehag? Dina drömmar vill helt enkelt säga till dig att försöka undvika dessa saker.

Dessa drömmar kan även tyda på att du har vissa saker och problem i ditt liv som du försöker fly ifrån. Vem/vad som jagar dig kan ge dig en ledtråd kring vilka känslor du flyr från – t.ex. kan en hotfull figur tyda på att du flyr från ilska, avundsjuka eller rädsla.

3. Du är naken offentligt

Mångas värsta mardröm är också en av de vanligaste drömmarna; att helt plötsligt vara naken i ett offentligt rum. Detta symboliserar att du känner dig osäker, att du har svårt att hitta dig själv eller att du blivit oskyldigt anklagad för något. 

Om du istället mår dåligt för att du ser en annan person naken så tyder det på att du är orolig för att du ska avslöja den personen.  

4. Du hittar ingen toalett

Ett vardagligt problem i det vanliga livet, men i drömmarnas värld har detta en större betydelse. Att inte hitta en toalett i drömmen tyder på att du har svårt att uttrycka dina behov i olika situationer. Det kan också tyda på att du känner att dina personliga behov inte tillgodoses för att du alltid sätter andra i första rummet. 

Detta kan även tyda på att du känner att du saknar tid för dina egna problem och är i behov av mer egentid och att ta hand om dig själv. 

5. Du faller fritt

Om du ramlar och det gör att du känner dig rätt så symboliserar det att du känner dig osäker och orolig över en situation i livet. Om du å andra sidan njuter av känslan att falla så tyder det på att du inte är rädd för förändringar. 

6. Du kommer försent 

När klockan tickar iväg och du kommer försent till viktiga händelser i drömmen så tyder det på att du är orolig och nervös över att ditt liv håller på att ta en ny riktning. Det kan också betyda att du försöker att få många saker gjorda men att tiden håller på att rinna ut. 

Detta kan vara ett tecken på att ditt undermedvetna vill säga dig att det aldrig är försent att göra det du vill med ditt liv. 

7. Du har sex

Att ha sex i en dröm kan vara ett tecken på sexualitet eller en sexuell längtan, men det kan också vara en symbol för intimitet. Beroende på vem du har sex med kan det alltså innebära att du känner dig väldigt nära den här personen (det kan vara en partner, vän eller familjemedlem).

Du behöver alltså inte känna dig orolig om du drömmer att du har sex med någon som du inte hyser den typen av känslor för!

8. Du är otrogen

Om man vaknar och varit otrogen mot sin partner i drömmen är det lätt att känna skam och få dåligt samvete, men den här typen av drömmar behöver inte nödvändigtvis tyda på att det är något fel på ert förhållande.

Fundera på vem du var otrogen med i drömmen – om det var någon du har en relation till (kollega, vän etc.) så kan det tyda på att du har ett underliggande intresse för den personen eller känner en vänskaplig intimitet till hen.

Om du istället var otrogen med någon du inte känner så kan det tyda på en längtan efter intimitet och (sexuell) närhet. 

9. Du kommer oförberedd till ett prov

Att komma oförberedd till ett viktigt prov är så pass vanligt att åtminstone 1 av 5 har drömt det. Det behöver dock inte ha att göra med att du inte har koll på provet nästa vecka, utan kan istället tokas som att du saknar självförtroende och kunskap för att ta dig till nästa steg i livet. 

Drömmar flyger

10. Du flyger

Att kunna flyga är en önskedröm för många, men också vanligt i de nattliga drömmarna. Att flyga i drömmen tyder på att någon eller något stoppar dig från att ta dig till nästa steg att livet. 

Om det känns läskigt att flyga i drömmen tyder det snarare på att du har svårt att nå de höga mål du satt upp för dig själv i livet. 

Vill du fördjupa dig ännu mer?

Här är en video kring Carl Jungs syn på drömtydning:

Jordan B Petersons syn på drömtydning:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *