Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). I  dina kontakter med oss på Sovgott.se behandlar vi personuppgifter om dig. Därför ansvarar vi för att personuppgifter skyddas i enlighet med tillämplig lag.

All insamling och behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR).

Bolagets utgångspunkt är att inte registrera data som inte anses nödvändigt för vår verksamhet, och heller inte spara data längre än vad syftet kräver. Det innebär att Bolaget följer lagar och förordningar som anger hur länge olika typer av data får sparas. Med personuppgifter avses alla uppgifter som kan användas för att identifiera en person, till exempel namn, hemadress och e-postadress.

I enlighet med GDPR kommer Bolaget att föra register över de kategorier av personuppgifter som kontrolleras och behandlas. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vidtas med personuppgifter såsom exempelvis insamling, lagring och bearbetning.

Finns du registrerad i något av Bolagens register så har du rätt till att;

  • Ta del av de uppgifter som vi har registrerade
  • Begära att få de uppgifter som finns registrerade raderade
  • Begära att få ut de uppgifter som finns registrerade för att ge dem vidare till en annan verksamhet
  • Rätta de uppgifter som registrerats felaktigt

Du har rätt att begära ett registerutdrag på de uppgifter vi har registrerade. Kontakta oss på hej@sovgott.se så hjälper vi dig. Vilka uppgifter som finns med i registerutdraget beror på den relation du haft till Bolaget. Vi sammanställer samtliga eventuella uppgifter om dig och mailar över.

Du har rätt att begära att få uppgifter raderade. För att säkerställa att begäran av radering kommer ifrån dig kommer vi att skicka ut en förfrågan om radering till den e-postadress som finns registrerad hos oss. När vi fått bekräftelse från dig kommer radering att ske.

COOKIES

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookien hjälper webbplatsleverantörer att känna igen din enhet nästa gång du besöker deras webbplats.

Vi använder använder oss endast av följande cookies:

  • Lagring av användar-id i verktyget Google Analytics för att förbättra användarupplevelsen.