kissnödig på natten

KISSNÖDIG PÅ NATTEN?

Brukar du vakna på natten och känna dig kissnödig? Du är inte ensam. Att vakna på natten och känna ett behov av att kissa är vanligt, men det är också något som påverkar vår hälsa negativt.

Sömnen är viktigt för vårt psykiska och fysiska välbefinnande[1]. Det är när vi sover som både kroppen och hjärnan återhämtar sig. Blodtrycket sjunker, pulsen och kroppstemperaturen går ner. Musklerna slappnar av och återhämtar sig.

I hjärnan bearbetas alla kunskaper och intryck vi fått under dagen, minnen sorteras och lagras. I sömnen aktiveras vårt immunsystem och mängder av viktiga hormoner bildas.

En god sömn är med andra ord grunden för en god hälsa.

VAD ÄR NOKTURI?

En av de vanligaste orsakerna till att många får en dålig sömn är urinträngningar, så kallad nokturi.

Nokturi kännetecknas av att man vaknar, en eller flera gånger, och där varje blåstömning föregås och efterföljs av sömn[2]. Att vakna flera gånger rubbar sömnen och kan göra det svårt att somna om.

Under dagen kan man därför känna sig trött, både psykiskt och fysiskt. Tröttheten leder i sin tur till ohälsa, irritation och en ökad olycksrisk, då vår reaktionsförmåga kraftigt försämras[3]. Dålig sömn är något att ta på allvar.

Det fanns tidigare en föreställning om att nokturi var något som bara drabbade äldre, men idag vet vi att problemet med återkommande nattliga blåstömningar, kan uppstå i alla åldrar.

För yngre personer kan besvären leda till så pass negativa konsekvenser att de hamnar i sjukskrivningar.

För äldre ökar risken för fall och frakturer betydligt under de nattliga toalettbesöken. Det finns en rad negativa hälsoaspekter som kan orsakas av dålig sömn, så en störd nattsömn kan i sig faktiskt vara något som förkortar livet betydligt[4]

VAD ORSAKAR NOKTURI?

Varför vaknar då så många av att de är kissnödiga på natten? Om vi tittar på mängden urin som en människa producerar under ett dygn, så är den volymen nästintill konstant genom hela livet. 

Däremot så producerar kroppen olika mängder urin över dygnet och det förändras med åldern. När man är yngre är urinproduktionen dubbelt så stor på dagen som på natten.

Med stigande ålder så börjar våra kroppar att fördela urinproduktionen alltmer jämnt under hela dygnet. Besvären med nattliga blåstömningar, riskerar med andra ord att öka ju äldre vi blir.

Nu är det dock inte den nattliga urinproduktionen som ensamt orsakar nokturi. Orsakerna kan vara flera och en del av dem kan vara en indikation på underliggande sjukdom. Det är därför viktigt att den bakomliggande orsaken till varför vi drabbas av nokturi, utreds ordentligt.

Ett av de vanligaste skälen till att urinblåsan får sämre kapacitet, är urinvägsinfektion. Andra anledningar kan vara förstorad prostata, blåssten eller en överaktiv blåsa[5]

En ytterligare orsak till nokturi kan faktiskt vara något så enkelt som att vi sover för dåligt. Sömnapné, vilket orsakar upprepade andningsuppehåll, påverkar hormoner på ett sätt så att urinproduktionen ökar.

Bristen på djupsömn kan vara en annan källa, då den som lätt vaknar, också kan vara mer benägen att springa på toaletten för att tömma blåsan. 

Några mer allvarligare orsaker till nokturi kan vara diabetes, hjärtsvikt och njursjukdom. Det finns med andra ord goda grunder att undersöka varför man vaknar kissnödig flera gånger under natten.

ATT FÖREBYGGA NOKTURI OCH SOVA BÄTTRE

Många med nokturi lider i tysthet för att de kanske tycker det är genant, men många är säkerligen ovetande om att hjälp faktiskt finns att få. 

Tillsammans med en läkare kan den som lider av nokturi hitta fram till metoder och rutiner som minskar de nattliga toalettbesöken. Ofta räcker det med en del livsstilsförändrande åtgärder för att minska de negativa symptomen och ibland kan behandlingen behöva kombineras med mediciner[6]

Det finns en rad olika saker att pröva själv, för den som lider av nokturi:

  • Drick mindre innan du lägger dig.
  • Undvik kaffe, te och frukt – framförallt under eftermiddag och kväll[7].
  • Undvik alkohol, som påverkar sömnen negativt på flera plan[8].
  • Lägg dig vid ett regelbundet klockslag och ha fasta rutiner vid sänggåendet[9].
  • Daglig motion hjälper kroppen att lättare komma ner i den så viktiga djupsömnen[10].
  • Se till att du har en god sovkomfort. En bra madrass och kudde är en god investering för bättre sömn. En del kan även uppskatta ett så kallat tyngdtäcke[11].
  • Höj huvudändan på sängen med 10 grader, så att hjärtat kommer högre upp än njurarna[12].
  • Sov i ett svalt rum[13].
  • Undvik mobiler och läsplattor i sängen[14].
  • Prata med din läkare om dina mediciner (diuretika) och hur de eventuellt kan påverka nokturi.

Det kan vara svårt att få de nattliga urintömningarna att helt upphöra, därför kan det vara bra att anpassa hemmet så att de nattliga toalettbesöken orsakar så lite besvär som möjligt. Rörelseaktiverade nattlampor kan skapa en säkrare väg till badrummet. Plocka undan mattor och lösa sladdar som kan orsaka snubblingar och fall. För den som har svårt att lämna sängen finns ett flertal olika uppsamlingskärl att tillgå.

En störd nattsömn leder till kronisk trötthet, vilket i sin tur kan orsaka allvarliga hälsoeffekter.

Depressioner[15], självmordstankar[16], försämrade reaktionsförmågan och ökad olycksfallsrisk är bara några av de negativa aspekterna som dålig sömn medför. God sömn är utan tvekan något livsviktigt.

SAMMANFATTNING

Nokturi är när du vaknar en eller flera gånger under natten för att du är kissnödig. Varje blåstömning föregås och efterföljs av sömn. Detta skapar en splittrad nattsömn med negativa hälsoeffekter.

Nokturi drabbar kvinnor som män, i olika åldrar. Symptomen ökar dock med åldern och kan orsakas av ett flertal olika anledningar, som t.ex ökad urinproduktion, förstorad prostata och sömnapné.

Besvärlig nokturi kan vara tecken på en rad underligande sjukdomar och bör därför utredas av läkare.

Nokturi leder till sömnbrist, vilket kan bidra till kronisk trötthet med sänkt livskvalité som följd. Depressioner, självmordstankar och en ökad olycksfallsrisk är några av de negativa konsekvenserna av nokturi.

Anpassa hemmet så att skaderisken vid de nattliga toalettbesöken minimeras. 

Nokturi behandlas genom en rad livsstilsåtgärder och vid behov medicinering, ofta i kombination.


[1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10543671/

[2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11857672/

[3] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10984335/

[4] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21168875/

[5] 1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17131169/

[6] Asplund R. Nokturi och nattlig polyuri bland äldre. Behandling viktig för att höja patientens livskvalitet och minska skaderisker. Läkartidningen. 2002;99:4370-3. 

[7] https://www.uu.se/student/stod-och-service/studenthalsan/rad-om-somn/

[8] https://lakemedelsboken.se/kapitel/psykiatri/somnstorningar.html

[9] https://www.sleep.org/get-sleep-schedule/

[10] https://www.sleep.org/articles/exercise-affects-sleep/

[11] https://www.uu.se/student/stod-och-service/studenthalsan/rad-om-somn/

[12] Widner H. Parkinsons sjukdom. I: Läkemedelsboken 2011–2012. Uppsala: Läkemedelsverket; 2011. p. 977-96

[13] https://www.sleep.org/temperature-for-sleep/

[14] https://www.uu.se/student/stod-och-service/studenthalsan/rad-om-somn/

[15] https://www.sleepfoundation.org/mental-health/depression-and-sleep

[16] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15851636/

Liknande artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *