Alkohol och sömn

Alkoholens effekt på sömnkvalitet – En vetenskaplig granskning

Siri Andersson Skribent

Artikeln är skriven av
Siri Andersson, Ansvarig skribent, Sömnexpert

I denna artikel undersöker vi de vetenskapliga aspekterna av hur alkoholkonsumtion påverkar sömnkvaliteten. Från dess inverkan på hur snabbt vi somnar till förändringar i sömnens olika stadier, ger vi en detaljerad översikt.

Vi utforskar även hur alkohol stör kroppens naturliga dygnsrytm och dess långsiktiga effekter på vår vila. Denna information är avsedd att ge en djupare förståelse för sambandet mellan alkoholintag och sömn.

Insomningstid och djupsömn

Alkohol har en tendens att minska tiden det tar för en person att somna, känd som insomningstid. Detta kan initialt verka som en fördel, men effekterna är inte enbart positiva. Forskning visar att även om alkohol kan hjälpa till att inducera sömn, påverkar det kvaliteten på djupsömnen.

Djupsömn, eller långsamvågssömn, är avgörande för återhämtning och fysisk hälsa. Alkohol kan visserligen öka mängden djupsömn under nattens första hälft, men det är en komplex balans som kan rubbas (Ebrahim, Shapiro, Williams & Fenwick, 2013) (Pressman et al., 2015).

Minskning av REM-sömn

En annan viktig aspekt är alkoholens inverkan på REM-sömn (Rapid Eye Movement), en fas som är central för kognitiv hälsa och minnesbearbetning. Studier har visat att alkoholkonsumtion, speciellt i större mängder, leder till en reducerad mängd REM-sömn under nattens första hälft.

Denna minskning av REM-sömn kan påverka hjärnans förmåga till inlärning och minneskonsolidering, vilket är avgörande för vår mentala hälsa (Roehrs & Roth, 2001).

Alkoholens effekt på melatonin

Alkoholkonsumtion kan hämma kroppens produktion av melatonin, ett hormon som reglerar sömn-vakencykeln. Detta kan leda till en störd dygnsrytm och påverka sömnkvaliteten negativt (Sato et al., 2020).

Påverkan på dygnsrytmen

Konsumtion av alkohol kan störa kroppens naturliga sömn-vakencykel, vilket resulterar i sämre sömnkvalitet. Denna störning kan manifestera sig i svårigheter att somna, upprepade uppvaknanden under natten och en känsla av otillräcklig vila efter sömn (Schmitz et al., 1996) (Kurhaluk & Tkachenko, 2020).

Ju mer du dricker desto sämre sömn

Finska forskare ville förstå hur alkohol påverkar hjärtats arbete under sömnen. De tittade på hur hjärtat och nervsystemet samarbetar när människor som druckit alkohol sover. De använde avancerade metoder för att mäta hjärtats aktivitet hos över 4,000 finska arbetare.

Viktiga Upptäckter:

  1. Ju mer alkohol, desto mer påverkan: Forskarna fann att ju mer alkohol någon drack, desto mer påverkades deras hjärta och sömn. Det betyder att även en liten mängd alkohol kan göra en skillnad. Till exempel minskade det fysiologiska återhämtningsläget i genomsnitt med 9,3, 24,0 och 39,2 procentenheter med lågt, måttligt respektive högt alkoholintag.
  2. Inte bara för vuxna: Effekterna av alkohol var liknande för både män och kvinnor, och oavsett om man är fysiskt aktiv eller inte. Det är intressant, för det betyder att alla påverkas på liknande sätt.
  3. Ungdomar och äldre: Resultaten visade att yngre personer påverkades mer av alkohol än äldre. Detta är viktigt att veta, särskilt för yngre vuxna.

(Pietilä, Helander, Korhonen, Myllymäki, Kujala & Lindholm, 2018)

Ytterligare sömnstörningar till följd av alkoholkonsumtion

Ytterligare sömnstörningar associerade med alkoholkonsumtion inkluderar ökade toalettbesök och en högre risk för sömngång. Alkohol kan orsaka en ökad urinproduktion, vilket leder till att individer vaknar oftare för att gå på toaletten (Wyndaele, 2012). Det kan även öka risken för sömngång.

När det gäller könsskillnader i alkoholens påverkan på sömn, visar forskning att kvinnor och män påverkas olika. Kvinnor kan ha en högre känslighet för alkoholens sömnstörande effekter. Detta kan bero på skillnader i metabolism och kroppssammansättning. Kvinnors snabbare metabolisering av alkohol kan leda till intensivare störningar i sömncykeln (Inkelis, Hasler & Baker, 2020).

Sammanfattning


I denna vetenskapliga granskning har vi utforskat hur alkoholkonsumtion påverkar sömnkvaliteten. Alkohol kan minska insomningstiden men påverkar negativt djupsömnen och minskar REM-sömn.

Dessutom hämmar det produktionen av melatonin och stör kroppens naturliga dygnsrytm. Alkoholkonsumtion kan leda till svårigheter att somna, upprepade uppvaknanden under natten och en känsla av otillräcklig vila efter sömn.

Studier visar att ju mer alkohol man dricker, desto mer påverkas sömnen. Även små mängder alkohol kan göra skillnad. Det finns även könsskillnader i alkoholens påverkan på sömn, där kvinnor kan vara mer känsliga för dess effekter.

Liknande artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *